Silesium Development S.A.


Spółka powołana w celu realizacji inwestycji ESCO finansowanych przez
pierwszy w Polsce Real Estate Investment Trust (R.E.I.T) i
Trust Inwestycyjny Financial & Capital Trust S.A.

Dowiedz się więcej

Witamy na stronie Silesium Development S.A.


Firma nasza została powołana w celu realizacji inwestycji ESCO finansowanych przez Financial & Capital Trust S.A. Specjalizujemy się głównie w budownictwie mieszkaniowym i budowie stacji paliw, gdzie wykorzystujemy technologie spółki Nemex S.A., na które zostały złożone wnioski patentowe. Rozwijamy również działalność w zakresie realizacji projektów OZE ze szczególnym naciskiem na projekty PV, biogazownie i farmy wiatrowe.

W swoich projektach mieszkaniowych zamierzamy wykorzystywać również inne sprawdzone technologie np.: budownictwo tradycyjne czy drewniane. Jednak mając na uwadze tendencje w zakresie oszczędności energetycznych zamierzamy na szerszą skalę wykorzystać system firmy Izodom ze Zduńskiej Woli - www.izodom2000polska.com

Silesium Development S.A.

ul. Obrońców Tobruku 18A/15

01-494 Warszawa, Polska

KRS 0000533150, NIP 5223021125

Kapitał zakładowy 100 000 zł

Biuro Wrocław

Plac Solny 16

50-062 Wrocław, Polska

+48 717000335
+48 627272007
+48 627272271
FAX +48 627272271